1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak CENGİZ TİCARET – OCAK DÜNYASI’ne (“Şirket”) başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

(1) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek

(2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

(3)Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

(4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,

(5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

(6) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

(7) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

(8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

  1. Başvuru Yöntemi:

Yukarıda belirtilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, kanunun 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da önceden bize bildirmiş olduğunuz e-posta adresinizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız kanunun 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız ilgili kanunun 13. Maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan size ulaştırılacaktır.

Yazılı Başvuru :

ADRES: …………..

Başvuru : [email protected]

E-posta ile Başvuru : [email protected]

  1. Kimlik ve İletişim Bilgileri:

Sizinle iletişime geçebilmemiz için ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz için aşağıdaki alanları doldurunuz.

Adı Soyadı :

T.C Kimlik No :

Tebligat Adresi :

Cep Telefonu :

E-posta :

  1. Lütfen bizimle olan ilişkinizi belirtin.

Veli/Vasi/Temsilci Ziyaretçi Çalışan Diğer: ………………..

  1. Talep Konusu:

Lütfen talebinizi detaylandırın. ……………………………………………………………………………………… …………………………………………….………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………………… ……………………………………………….……………………………………… ……………………………………………………………………………………… …….………………………………………………………………………………… ………………………………………………….…………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……….……………………………………………………………………………… …………………………………………………….………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………….…………………………………………………………………………… ……………………………………………………….……………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………. ……………………………………………………………………………………… ……….

 

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu, şirketinizin başvurumu sonuçlandırmak adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerektiği hususunda aydınlatıldığı beyan ve taahhüt ederim.

Cevabın; o Posta adresime gönderilmesini istiyorum. Elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Web sitemizde kullanıcı deneyimi için çerezler kullanmaktayız.